Aanbouw, Heiloo

Bouwkundig bureau G. Apeldoorn heeft voor deze uitbreiding+verbouwing het ontwerp en bouwaanvraag van ir. Gertud Topper verder uitgewerkt tot een aanbestedingsset inclusief technische omschrijving. Naast de aanbesteding en contractonderhandeling heeft BBGA ook de directievoering op zich genomen.