Schaapskooi, Bergen

In opdracht van de PWN heeft Piet Tauber samen met zijn zoon Frans een ontwerp gemaakt voor een schaapskooi met educatieve ruimte in het duingebied van Bergen(NH).
BBGA heeft dit ontwerp, in samenspraak met de architecten, verder uitgewerkt en de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.
Na het verkrijgen van de vergunning heeft BBGA de aanbesteding verzorgd waarna in juli 2013 gestart is met de bouw. Tijdens de uitvoeringsfase is BBGA de tussenpersoon geweest tussen de opdrachtgever en aannemer.

De kooi dient als onderkomen voor een schaapskudde die ook het omliggende gebied kan begrazen. Dat gebeurt onder leiding van herder Marijke Dirkson.
Er komt ook een informatiecentrum voor lezingen en tentoonstellingen. Naast subsidies van de provincie Noord-Holland wil de gemeente Bergen geld uit het Toerismefonds beschikbaar stellen. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor paneel met informatie over de kudde. Via gps kan de kudde worden gevolgd. In Noord-Holland zijn er voor zover bekend alleen schaapskooien in Blaricum en op Texel.